Indtastning af resultater

Forbered jer bedst muligt til afviklingen af Ugens Udfordring

Det skal være let at lave Ugens Udfordring. Derfor har vi lavet vedlagte kogebog, der skal gøre det nemmere for klubben at arrangere de enkelte ugers øvelser. Hent kogebogen her.

Hvordan indmelder man resultater?

Holdlederen vil få adgang til Roster med den e-mailadresse, som holdlederen har sendt til os. I får den tilsendt i en personlig mail, hvorefter I på klubbens vegne skal godkende brugerbetingelserne. Mailen er sendt til holdlederne tirsdag den 13. april fra Roster.

Kristian Midtgaard fra Rosters præsentation fra webinaret den 13. april kan findes her:

Video fra ZOOM-mødet med gennemgang af resultatindtastning kan ses her

Ligeledes vil I kunne bruge en fælles brugerkonto, som alle, der skal taste resultater ind, kan anvende: ugens@udfordring.dk med password: Atletik2021

Det letteste er at indtaste direkte i Roster. Fra en iPhone eller iPad installeres app’en Roster Mgmt (hvis man ikke har iPhone eller iPad og ikke kan låne én, så se vejledning herunder).

På Roster Mgmt logger man på med brugernavnet I har fået tilsendt eller det, der står ovenfor. Så finder man disciplin og klub og kan så taste resultaterne direkte. Når øvelsen er færdig klikkes på de 3 prikker øverst til højre og så vælges ”Marker resultater som færdige”.

For mange klubber vil Roster være et nyt bekendtskab, men en vigtig brik i afviklingen af Ugens Udfordring. Vi lægger alle deltagerne ind på de enkelte stævner (efter at I har sendt dem til os senest den 16. april – og med løbende eftersendelse af nye atleter/deres nye resultater).

Brug af Roster – sådan gør vi – sådan hjælper vi dig

Tirsdag den 13. april afviklede vi en online demo af resultatindtastning i Roster. Se præsentation og video fra præsentationen ovenfor.

I løbet af uge 15 kan I teste resultatindtastningerne i et prøvestævne, vi har lavet til lejligheden og løbende stille spørgsmål i vores Facebook-gruppe.

Torsdag den 29. april afviklede vi en online demo med fokus på oprettelse af atleter i Roster og udskrift af startlister m..m.

Video fra webinaret kan du se her:

Roster stiller platformen gratis til rådighed for klubberne.

Hvorfor er der to Roster apps?

App’en Rosther Athletics bruges til at følge konkurrencerne. Den anden app Roster Mgmt bruges til at indtaste resultaterne med. Sidstnævnte virker som sagt kun på iPhone og iPads.

Roster app’en er lidt uoverskuelig at finde rundt i, synes jeg…

Ugens Udfordring er oprettet med en øvelse pr. klub pr. aldersgruppe pr. uge

Hvordan taster jeg i Roster Mgmt app

På løb indtastes tiderne blot, husk at taste vinden på sprint og længdespring, hvis I anvender vindmåling. I længde tastes springresultat uden komma og tilsvarende vind oppe i højre hjørne uden komma. Klik på flueben for at gemme. I højde kan man på forhånd indsætte springserien, kontakt evt. support-mailen eller facebook-siden for at få hjælp til det. Der køres med valgfri springserie i højde, det er op til klubben og atleterne at afgøre hvert enkelt sted. I kast tastes resultater uden komma.

Hvis et forsøg i længde eller kast er overtrådt, skal man under Forsøg taste x. Her kan også vælges bindestreg (-) hvis en atlet springer en runde over, eller der kan vælges r hvis en atlet udgår. Hvis en atlet ikke er dukket op eller ikke ønsker at deltage, kan man under Status vælge DNS. Husk at gemme ved at klikke flueben i højre hjørne.

Sådan taster du resultater i længdespring

Sådan afvikler du en øvelse over flere dage – og registrerer DNS (Did Not Start)

Afvikling af samme øvelse over flere dage samt registrering af DNS

Sådan taster du resultater i højdespring