Holdet bag

Ugens Udfordring er lavet af klubber for klubber og støttes økonomisk af Dansk Atletik Forbund.

Det betyder, at det er frivillige kræfter, der har valgt at lægge deres tid i at skabe rammerne for, at vi som atletikklubber kan få de bedste betingelser for at udvikle og fastholde vores medlemmer, samtidigt med at vi kan vise vores idræt frem for potentielle medlemmer.

Konceptet handler i høj grad om at skabe fællesskab – både i den enkelte klub og på tværs af klubber. COVID-19 har vist os, at vi er forbundne – at vi ikke lever hver for sig, men er sammen på godt og ondt. Fælles om problemerne og fælles om løsningerne.

Lad os vise, at vi kan dyrke vores idræt, skabe glæde og sammenhold på trods.  Fordi vi kan. Fordi vi har appetit på livet.

Hvem er vi?

Jakob Lind Toldborg

Atletiktræner i Herlev Løbe- og Atletikklub

Mikkel Hansen

Atletiktræner i Gentofte Idræts Klub

Søren Speich Sørensen

Københavns Idræts Forening  

Stig Fog

Atletiktræner i Herlev Løbe- og Atletikklub